پس از عقد قرارداد و پرداخت مبلغ فاکتور محصول، کارشناسان فنی مقدمات و بستر پیاده سازی سایت شما را آغاز میکنند.

با توجه به نوع محصول خریداری شده، امکانات زیر مورد نیاز میباشد:

  • خرید دامنه
  • خرید هاست
  • ساخت دیتا بیس و پیکربندی دیتا بیس
  • انتقال هسته سایت
  • تغییرات هسته سایت و ساخت اولیه طبق خواست مشتری
  • برپایی سایت
  • بارگزاری اطلاعات اولیه و شکل دهی به سایت
  • آموزش و انتقال دانش به مشتری
  • تحویل نهایی و تسویه حساب