یکی از امکانات نرم افزار حسابداری فروشگاه توانایی سرچ و فیلتر کردن است. زمانی که اطلاعات حسابداری مانند تعداد محصولات ارائه شده،گزارش های ثبت شده،تامیین کننده ها،مشتری ها و... گسترده شدند به راحتی مدیر و یا حسابدار فروشگاه میتواند با سرچ یا فیلتر کردن،یک چیز بخصوص را پیدا کرده و زمان کمتری صرف جست و جو میکند.