مدیریت توقفات تولید :

توقفات تولید دلایل مختلفی دارند که می‌تواند ناشی از خرابی ماشین‌آلات یا کمبود مواد اولیه و قطعات مورد نیاز ، یا حتی قطعی برق باشد. ثبت کلیه اطلاعات تولید امکان مدیرت توقفات و برنامه‌ریزی جهت تعمیرات را به کمک سیستم چرخونه فراهم می‌کند ضمن اینکه با راه‌اندازی سیستم برنامه‌ریزی تولید چرخونه حجم زیادی از توقفات تولید که به دلیل کمبود مواد اولیه یا عدم ظرفیت سنجی کارخانه بوجود می‌آید کاسته می‌شود.

مزایای حاصل از ثبت توقفات تولید :

 • مشاهده زمانهای از دست رفته در زمان تولید.
 • محاسبه افزایش هزینه های ایجاد شده در اثر توقف تولید.
 • شناسایی خرابی های بوجود آمده برای ماشین آلات.

ثبت مواد و ساعات مصرف شده برای تولید :

با صدور دستور تولید برای هر یک از محصولات کد پیگیری صادر می گردد. پس از تولید هر محصول ، مقدار مواد مصرف شده و همچنین ضایعات ایجاد شده و مقدار ساعات کار و اپراتور ها و دستگاه هایی که بر روی این محصول کار انجام داده اند ثبت می گردد. مدیریت در زمان ایجاد الگوی تولید مقدار استاندارد مواد اولیه و همچنین ساعات کار مورد نیاز برای تکمیل محصول را ثبت نموده است. اختلاف بین استانداردهای ثبت شده و گزارش های دریافتی از کارگاه ها انحرافات مصرف مواد ، دستمزد مستقیم و همچنین ساعات کار ماشین آلات به همراه دلایل توقفات اطلاعات مفیدی در اختیار مدیریت قرار می دهد. گزارشات حاصل شده در این بخش در موارد زیر مفید می باشد :

 • مواد اولیه و محصولات میانی :
 • اطلاع و کنترل مصرف مواد اولیه ، محصولات میانی ودر نهایت کاهش هزینه تولید.
 • جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی( مصرف بی رویه و سرقت) .
 • اطلاع از ضایعات گزارش شده در حین تولید در هر روز و محاسبه هزینه های مرتبط با آن .
 • ثبت مقدار مصرف مواد اولیه و محصولات میانی در تولید هر محصول.

 

 • عملکرد پرسنل و هزینه های دستمزد :
 • اطلاع از عملکرد پرسنل و افزایش کیفیت محصول و همزمان کاهش هزینه تولید هر محصول.
 • جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و همچنین اعتماد بیشتر به پرسنل.
 • شناسایی هزینه های پنهان تولید(دوباره کاری و مصرف بیش از استاندارد مواد ، تعمیرات غیر ضروری و ...).
 • ثبت خطاهای انسانی شناسایی شده و رفع سیستمی خطاها و یا برگزاری آموزش مناسب جهت جلوگیری از بروز خطاها در تولیدات آینده.
 • امکان مقایسه عملکرد کارکنان در شیفت های کاری مختلف با یکدیگر .
 • امکان ثبت و اندازه گیری هزینه های پرسنلی برای تولید هر واحد محصول .
 • عملکرد دستگاه ها و ماشین آلات :
 • ثبت و کنترل عملکرد دستگاه ها .
 • شناسایی دستگاه های پرهزینه و برآورد هزینه تعمیرات دستگاه ها.
 • عملکرد کارگاه ها و مدیریت کارگاه ها :
 • شناسایی خطوط تولید دارای مشکل تاخیر در تولید .
 • امکان تصمیم گیری در صورت تغییر یا داشتن سفارش آنی بدون پرداخت هزینه های اضافی ، کاهش کیفیت و همچنین جلوگیری از تاخیر در تحویل بموقع محصول به مشتری و افزایش اعتبار نزد مشتریان.
 • امکان ثبت و اندازه گیری هزینه های یک کارگاه به صورت مستقل .
 • امکان ثبت و عملکرد مدیریت کارگاه ها .
 • شناسایی گلوگاه های تولید و کارگاه هایی که وقفه های تولید را ایجاد می نمایند .
 • امکان برنامه ریزی جهت انجام تعمیرات اساسی دستگاه ها .
 • امکان سنجی افزایش سرعت تولید محصول .
 • ثبت زمان دقیق تولید هر یک از محصولات در کارگاه های مختلف.