گاهی اوقات در امور فروشگاه اتفاقی رخ میدهد که برای فاکتور زدن و ثبت آن باید دست نگه داشت و ثبت آن را به زمانی دیگر موکول کنیم.

برای مثال زمانی پیش می آید که از تامین کننده محولات را خریداری کردیم اما متوجه میشویم که نیاز به تعداد بیشتری از محصولات داریم.در نرم افزار حسابداری فروشگاه این امکان به وجود می آید که فاکتور را به صورت باز ذخیره کنیم و مدتی بعد پس از دریافت محصولات بیشتر آن را ویرایش و ثبت کنیم.