یک فروشگاه به طور مستمر و یا دوره ای نیاز دارد تا موجودی محصولاتی که در انبار ذخیره و در اختیار دارد را بررسی و سر شماری کند.

در نرم افزار حسابداری فروشگاه میتوان در صورت نیاز گزارش تعداد و نوع محصولات انبار را مشاهده کرد و از کم و کاستی ها مطلع شد و برای تهیه آنها اقدام به خرید کرد.حتی در صورت نیاز میتوان آن را ویرایش و ثبت کرد.