اجرا و مدیریت استراتژی تولید با ایجاد الگو های تولید :

مهم‌ترین نتیجه راه‌اندازی سیستم مدیریت تولید، امکان اجرای برنامه استراتژی تولید است. سیستم چرخونه با ارائه شاخص‌های عملکردی مختلف این امکان را فراهم می‌سازد که به طور مثال روند افزایش تولید از طریق شاخص‌های مربوطه کنترل و مدیریت شود. همچنین در مورد سایر بخش‌های تولید همچون بهره‌وری و کنترل هزینه‌ها نیز گزارش‌های اختصاصی چرخونه بازاری کارآمد، در دستیابی به اهداف برنامه‌های استراتژی تولید می‌باشد.

 

هر یک از محصولات پروسه تولید مخصوص به خود را دارد. یک محصول ممکن است فقط از یک ماده اولیه و یا چند ماده اولیه و همچنین محصولات میانی دیگری ساخته شود . تولید هر محصول شامل: گذر از کارگاه های مختلف ، تبدیل مواد اولیه به محصول میانی و در نهایت ایجاد محصول نهایی می باشد . طی مراحل تولید ممکن است توسط یک یا چند اپراتور  و یا ماشین آلات مختلف صورت پذیرد. هر یک از مراحل تولید به صورت الگوی خاص تولید آن محصول در نرم افزار چرخونه ثبت می گردد . مقدار مواد اولیه و محصول میانی مورد نیاز آن ، نام کارگاه و ماشین آلات مورد نیاز و همچنین مقدار کار اپراتور های مختلف برای هر محصول در الگوی تولید ثبت می گردد.

مزایای استفاده از الگوی تولید برای هر محصول نهایی یا میانی :

  • امکان ثبت استاندارد های مصرف مواد ، ساعات دستمزد مستقیم و سایر هزینه های تولید.
  • امکان طراحی سوالات مرتبط با هر یک از الگو های تولید
  • امکان پیاده سازی استانداردهای تولید و ایزو در روند تولید .
  • امکان نمایش روند تولید محصولات سفارشی به مشتریان .